ERMITA “SANTOS ABDÓ I SENENT”

Es troba enclavada en el denominat “Valle de San Antonio”; a la vora del riu Túria, compten els nostres majors, es va construir per a donar gràcies per la carència d’accidents ocasionats per la baixada de troncs que s’efectuava pel riu i posteriorment en honor dels “Santos Abdó i Senent” perquè protegisquen els cultius de les inclemències meteorològiques.

Monument amb un atri amb arcs, espadanya amb campana i una plaça exterior amb Viacrucis amb capelletes totes emblanquinades i rajoles valencianes en el seu interior. L’accés a la mateixa es a través d’una porta gran de doble full flanquetjada per dos finestrals, una vegada dins de la mateixa podem observar el sòl de rajoles roges quarterats en contrast amb el pedrís blanc que recórrec les parets emblanquinades amb finestres d’arc escarser, arcs faixons en la volta amb relleus barrocs en l’interior i les llunetes amb finestres tapiades, pilastres amb capitells corintis i l’entaulament complet que adorna la capella.

En el frontal de l’altar hi ha una talla d’algeps que representa una espiga i un xanglot de raïm, símbols dels Santos Abdó i Senent dels quals hi ha un quadro en la fornícula oberta entre pilastres amb relleus barrocs.

 Cal destacar el cor, sostingut per una jàssera de fusta i un sostre de revoltons amb bigues abroquerades, el púlpit i la sagristia a què s’accedix per una porta de quarterons. A més de ser un Bé Patrimonial, és molt valorat per les gents del municipi pel que representa i l’entorn on es trova.