CASTELL “LOS MURONES”

  El Castell de “Los Murones”; està declarat Bé d’Interés Cultural segons consta en la Direcció general del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana.

“Los Murones” corona l’emplaçament de la població en la ribera esquerra del riu, situant-se en una posició geoestratègica. La construcció del castell pot datar-se del segle XII, possiblement d’origen musulmà, modificant-se i ampliant-se després de la conquista cristiana, per a adequar-la a una època més moderna en què s’utilitzava el foc artiller. Es va haver d’abandonar prompte, al produir-se el trasllat dels senyors del castell a la població urbana, on es van construir la seua residència palatina.

  De la part externa del castell destaca l’emmurallament perimetral, que ha desaparegut quasi per complet, és pentagonal i irregular, i posseïx unes quantes torres circulars de defensa (preparades en època cristiana per a l’ús de foc artiller), poden trobar-se dos d’elles en la zona inferior més pròxima al poble. També s’ha conservat part de la torre de l’homenatge, que presentava planta rectangular, amb tres altures i terrassa amb merlets.

  En l’interior destaca un aljub en el que va haver de ser el pati d’armes. Una vegada dins de l’aljub ens trobem amb una paret de materials recents que ens porta a pensar que es tracta d’una de les tres entrades secretes que les gents pobletanes comenten que té el castell, baixant una cap al riu per la part est, una altra que baixaria pel que hui és el centre de la població i una altra per l’oest, que eixiria per la boca existent junt el Safareig. Totes permetrien als habitants del castell baixar de forma oculta a la vista dels de la vila, per proveir-se de menjar i aigua.